Στρατηγική της εταιρίας

Η πολιτική και οι στόχοι που διέπουν όλες τις δραστηριότητές μας, μας έχουν υιοθετηθεί από το σύνολο του προσωπικού και των συνεργατών μας και συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:

• Υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας, με ταυτόχρονη τήρηση του κώδικα δεοντολογίας. Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων μας, με ταυτόχρονη προσαρμογή στις πραγματικές ανάγκες των πελατών μας.

• Ανάπτυξη ενός σταθερού δικτύου για μόνιμη και στενή επικοινωνία με όλους τους πελάτες μας, παρέχοντάς τους έγκυρη και γρήγορη ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα μας.

• Διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς μας για τους ήδη υπάρχοντες πελάτες μας με ταυτόχρονη προσπάθεια για διεύρυνση του μεριδίου μας στην αγορά.

• Συνεχής βελτίωση, σε συνδυασμό με την επέκταση του προσωπικού και των συνεργατών μας.

• Ανάπτυξη της τεχνολογίας μας που έχει ως στόχο την διατήρηση της υψηλής ποιότητας και τη βελτίωση των προϊόντων μας.

Copyright ©2024 dimitriafoods.gr
f t g m