Πολιτική της Εταιρίας μας

Σαν Έλληνες εξαγωγείς έχουμε συνειδητοποιήσει ότι στο διεθνές εξωτερικό εμπόριο ο ανταγωνισμός έχει ενταθεί ιδιαίτερα στις ημέρες μας και θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται. Έτσι προσέχουμε ιδιαίτερα την ποιότητα του προϊόντος, την συσκευασία και την συνέπεια καθώς και να δημιουργούμε επώνυμα προϊόντα, δεδομένου ότι ο ανταγωνισμός από τις χώρες που παράγουν με φθηνό κόστος είναι ολοένα εντεινόμενος. Επίσης ελέγχουμε την αξιοπιστία, το ιστορικό και την οικονομική επιφάνεια των δυνητικών πελατών μας ώστε να αποφεύγουμε δυσάρεστες επιπλοκές στη σύναψη των εμπορικών συναλλαγών μας.

Με βάση το τρίπτυχο αυτό 

α)έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση 

β)ποιότητα κατασκευής και 

γ)συνέπεια στην τήρηση των όρων του συμβολαίου οι επιχειρηματικές μας ευκαιρίες, αποδεικνύονται επικερδείς και αυξάνονται σταδιακά και θετικά οι εξαγωγές μας στο διεθνές εμπόριο

Copyright ©2022 dimitriafoods.gr
f t g m