Ποιότητα και Διατροφική Ασφάλεια

Είναι η πολιτική της εταιρείας μας να παράγει ασφαλή και υγιεινά προϊόντα υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές ή τις ειδικές απαιτήσεις των πελατών μας, διασφαλίζοντας πλήρως την υγεία και ασφάλεια του καταναλωτή. 

Για να πετύχουμε αυτό, αποφασίζουμε την δημιουργία και εγκατάσταση ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, όπως αυτό αναγράφεται στο σχετικό Εγχειρίδιο Ποιότητας και τις συναφείς διαδικασίες. Όλο το προσωπικό συμμετέχει για να ενισχύσει την ανωτέρα προσπάθεια.

Στόχος μας είναι να καταστήσουμε ισχυρή τη θέση της Επιχείρησης στην Ελληνική και Διεθνή αγορά, προσφέροντας έτσι καλύτερες συνθήκες ζωής στο προσωπικό μας, με σεβασμό και φροντίδα στον άνθρωπο και το περιβάλλον, συμβάλλοντας έτσι στη συνεχή πρόοδο της κοινωνίας.

Copyright ©2022 dimitriafoods.gr
f t g m